Dansk Havfiskerforbund

Nordjysk Mesterskab 2016 på Det Gule Rev

Sportsfiskerforeningen

Snøren Gug

Er den 13. august 2016 arrangør af Nordjysk Mesterskab i

havfiskeri. Nordjysk Mesterskab indgår i Ambassadeur Cup

og er således åben for alle

medlemmer af Dansk Havfisker Forbund.

Snøren Gug har sædvanen tro valgt Hanstholm som udgangspunkt, idet der fiskes på

Det Gule

Rev

. Bådene afgår fra Hanstholm Havn kl. 6.00 og ventes tilbage kl. 17.00.

Tilmelding foregår efter ”først til mølle-princippet”, vi har i alt 26 deltagerpladser inkl. 2

turledere til rådighed på bådene Mølboen og M/S Nordsøen. Prisen er 1000,00 kr. pr.

deltager, som betales ved tilmeldingen. Betaling kan ske via MobilePay (tlf.nr. 22173575)

eller ved overførsel til kontonummer 9366-4562330602. Man er først registreret som

deltager, når betalingen er modtaget.

Tilmelding sendes til:

Jan Lilholt, Aagade 8, 9240 Nibe.

tlf. 22173575

Tilmeldingfrist er 15.07.2016.

Der bliver mulighed for at tilmelde sig to-mandshold. Prisen herfor vil være 50,00 kr. pr.

tilmelding.

Inden afgang vil der være trukket lod om pladserne på de enkelte både.

Indvejningen af dagens fangst vil ske efter at fiskeriet er stoppet, og bådene er kommet i

havn.

Fangsten skal renses straks (dvs. første gang der sejles) og nedises.

Konkurrencereglerne

Den af arrangøren valgte bådleder er højeste mesterskabsmyndighed ombord.

Der må kun fiskes med 1 stang. Yderligere en stang må være monteret med tackel/pirk.

Der må højst anvendes 4 kroge, hvoraf kun den ene må være en trekrog (maks. str. 8/0),

som skal være anbragt i bunden af en pirk.

Kun fisk, der er kroget foran bageste gællekant kan indvejes.

Alle fisk skal indvejes i renset tilstand.

Der kan ikke indvejes fisk under 20 cm.

Fjæsing kan ikke indvejes.

Der kan maksimalt indvejes 5 makrel pr. deltager.

Forsøg på indvejning af undermålsfisk medfører diskvalifikation.

Der gives 2 point pr. kilo, 1 point pr. fisk og 15 point pr. art.

Deltagerne skal selv medbringe agn, og alle former må benyttes.

Hvis to deltagere har kroge i samme fisk, er det den deltager, hvis krog, der sidder

nærmest munden, der har ret til fisken. Hvis det er umuligt for bådlederen at afgøre, hvis

krog, der sidder nærmest munden, bliver fisken diskvalificeret.

- xx -

www.danskhavfiskerforbund.dk

Foreløbigt program

Kl. 04.30

Registrering på havnen ved bådene, holdtilmelding.

Husk gyldigt fisketegn.

Lodtrækning af både og plads på bådene foregår ved registreringen.

Kl. 05.30

Deltagere mødes ved den båd de har trukket lod til.

Grej forbliver på kajen, indtil der gives tegn til ombordsstigning af

bådformændene.

Kl. 06.00

Afgang til fiskepladserne.

Kl. 17.00

Bådene skal være i havn og indvejningen påbegyndes.

Ca. kl. 18.00

Præmieoverrækkelse.

Venlig hilsen, Jan Lilholt, SNØREN GUG

Velkommen til Dansk Havfiskerforbund

Dansk Havfisker Forbund (DHF) er et Forbund af havfiskere, som blev stiftet i 1971.

Dansk Havfisker Forbund er aktiv medlem af European Federation of Sea Anglers (EFSA), som er en sammenslutning af mere end 20 medlemslande i Europa, som har aktiviteter indenfor havfiskeri. Herudover er Sydafrika og Zimbabwe tilknyttet EFSA. EFSA blev stiftet i Looe, Cornwall, England i 1961.

Copyright © All Rights Reserved