I EU har man vedtaget de nye regler for torskefiskeriet i Østersøen og Øresund. Det medfører at der kommer nye begrænsninger på, hvor mange torsk vi som lystfiskere må hjembringe fra 1. januar 2020.

I område 22-23-24, som er den vestlige Østersø, samt Øresund, må der i måneder april- januar hjembringes 5 torsk pr. dag, men der i februar og marts, kun må hjembringes 2 torsk pr. dag.

I område 25 som er farvandet øst for Bornholm, er der kommet et helårligt hjemtagning forbud. For lystfiskere på Bornholm betyder det, at man ikke må hjembringe torsk fanget øst for linjen mellem Hammer odde og Slusegården ved Pedersker.

Det er en forringelse i forhold til 2019, hvor man måtte hjembringe 7 torsk gennem hele året. Hvad det kommer til at betyde for vores fiskeri i de berørte områder, er svært at forudsige, men at det kommer til at berøre vores turbåde på den ene eller anden måde, det er der ingen tvivl om.

Vi kan kun derfor kun opfordre til fortsat at stævne ud på havet, og nyde fiskeriets mange glæder. Man kan jo stadig have fisk med hjem til flere måltider, så det er ikke så ringe endda.