Referat fra Dansk Havfisker Forbunds generalforsamling 2020

Afholdt d. 1. februar 2020 i Ishøj Sportsfiskerklub.

 1. Valg af dirigent

Bestyrelse forslog Jan Godsk, Jan blev valgt.

Jan konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkald.

 1. Beretning fra DHF

Martin Hubert blev Europamester i Boat og Line Class i Weymouth, afholdt af EFSA England i september 2019. Formatet var ændret, så at alle 5 dage talte med i Boat mesterskab.

Det danske A-Landshold blev europamestre i species, hvor der blev fisket efter fladfisk. Det foregik fra Langeland i oktober måned, hvor arrangøren var EFSA Tyskland.

Europamesterskabet i havfiskeri fra båd 2020, bliver afholdt fra Helsingør, light line/line class kategori er fjernet til dette mesterskab.  Brochuren og mere information kan findes på DHF´s hjemmeside.

Der er stadigvæk ikke mange deltagere til konkurrencerne, men måske er skibet vendt, der er begyndt at komme flere deltagere til flere af årets konkurrencer.

DHF´s hjemmeside har fået en face-lift og ser fin ud og virker nem og tilgængeligt.

Adressen til hjemmesiden er: www.danskhavfiskeforbund.dk

Desværre er der igen indført torske kvoter i en del af danske farvande, specielt  reglen med 2 hjembragte torsk i februar og marts på Øresund gør ondt, også for ejerne af lystfiskerkutterne.

Vi prøver, som DHF, at kæmpe mod det, da det er helt klart erhvervsfiskerne som tømmer havene – ikke lystfiskerne. Erhvervsfiskerne har fået en lempelse af deres begrænsninger i samme område, hvad med lystfiskerne?

DHF håber at råstofudvindingen (sandsugning) på Øresund stopper indenfor 4 år, som lovet.

Desværre er nogle områder allerede delvis ødelagt.

Niels Rasmussen modtager gave fra DHF for sin indsats som kasserer hos DHF de seneste mange år.

2b. Konkurrenceudvalget                                                                                                                   

Pokalstævnet i 2019 havde 55 deltagere og til konkurrencen i morgen (Pokalstævnet 2020) er der 60 deltagere, så det er glædende.

Øresundcuppen havde et lidt stigende antal deltagere, men afholdes ikke i år, pga. EM (Europamesterskab).

2c. Rekordudvalget                                                                                                                                                         

18 nye rekorder, se disse fisk på www.fiskerekorder.dk ,som er rekordudvalgets hjemmeside.

2d. Dansk Havfisker Forbunds Ungdomslegat                                                                                                         

Kun 1 legat ansøger i 2019. Det var Oliver Wolff, som søgte om tilskud til deltagelse til DM i Skagen, og fik dette bevilget..

DHF ser gerne flere juniorer og støtter gerne. Husk at man altid kan søge.

 1. Fremlæggelse af regnskab

En del obligationer udtrukket, derfor positivt regnskab.

Der er egentligt et lille underskud.

Annoncer, er posteret til nul, da bladet ikke findes mere.

Bestyrelsen har talt om annoncer på hjemmesiden, men det er svært at drive – derfor er det aftalt i bestyrelsen at vi prøver at tilgodese vore sponsorer i første omgang.

 1. DHF Bladet er nedlagt, fjernes fra agenda.
 1. Hjemmesiden.

DHF har fået en ny og opdateret hjemmeside. Den fungerer godt og der er bl.a. allerede kommet et nyt medlem via indmeldelsesformularen på siden. Meningen er at hjemmesiden primært skal være en informationsside om DHF. Der vil dog også være nyheder som vedrører vores medlemmer.

Alle er meget velkomne til at komme med relevante indlæg og stof til nyhedsdelen.

 1. EFSA

Program til EM ligger på hjemmesiden, her findes information + indmeldingsblanketten.

Thor spurgte angående 5 fisk/art eller kategori i stedet for 10 stk. Den diskussion havde vi på generalforsamlingen i 2019 og der blev aftalt at vi beholdt samme klippekort som i 2013.

De første 20 fra Ambassadeur listen 2019 og som er individuelt medlem af DHF bliver tilgodeset ved deltagelsen af EM 2020. Man kan forhøre sig hos DHF´s bestyrelse.

Nyt arrangement: Efter nogle års pause, afholdes der Nordisk mesterskab i havfiskeri, med Sverige som arrangør. Konkurrencen foregår i Landskrona den 9. og 10. Maj 2020, se invitationen på vores hjemmeside.

Husk EFSA´s og EFSA´s medlemslandes hjemmesider angående diverse konkurrencer, f.eks. big-game.

 1. Indkommende forslag

En ide til at få flere medlemmer er at ”hvis man melder sig til en konkurrence, som DHF organiserer, bliver man automatisk gratis DHF medlem resten af året. Det gælder kun for nye medlemmer, som ikke har været DHF-medlem de seneste 5 år. Deltagere til generalforsamlingen syntes at det er en god ide og godkendte forslaget.

 1. Fastsættelse af kontingent for 2021

Ingen ændringer for 2020: 240 DKK/medlem, 120 DKK for life-medlemmer og 9 DKK/klubmedlem.

 1. Valg

Formand                                      Finn Larsen                                             Er ikke på valg

Næstformand                             Martin Hubert                                         Er på valg, genvalgt.

Sekretær                                      Cees Vader                                               Er ikke på valg

Kasserer                                       Niels Rasmussen                                   Modtager ikke

Bestyrelsen foreslår                Torben Hornbæk som ny kasserer,   Torben valgt ind som kasserer.

Bestyrelsesmedlem                   Jan Kristoffersen                                   Er på valg, genvalgt

Bestyrelsesmedlem                   Steen Lyngsøe                                        Er ikke på valg

Bestyrelsesmedlem                   Anders Wolff                                          Er ikke på valg

Revisor                                         Torben Hansen                                      Modtager ikke genvalg,

Bestyrelsen foreslår Claus Aas,                                                               Claus Aaes er valgt.

Revisorsuppleant                       Allan Riboe                                            På valg, genvalgt

 1. Fastsættelse af næste års Generalforsamling

Generalforsamling bliver afholdt den 6. feb 2021, vedtaget og Pokalstævne den 7. februar 2021.

Op til pokalstævnet prøver konkurrenceudvalget at finde den smarteste/bedste vej at afholde torske-konkurrencen, hvis der stadigvæk findes torskekvoter.           Michael Lorenzen informerede at man i Sverige måler torskene, og dermed f. eks. kan fange 5 stk. da de kan sættes tilbage igen (Catch & Release).

 1. Eventuelt

Årsnåle :

Tonni Jensen: 50 års nål

Allan Riboe: 40 års nål

Finn Larsen: 25 års nål.

 1. Uddeling af årets pokaler

Ambassadeur-Cup:

Michael Lorenzen vandt Ambassadeur Cup 2019.

Martin Hubert blev nummer 2 og Anders Wolff kom på 3. pladsen, med samme pointtal som Cees Vader.

Anders havde dog den bedste placering i en tællende konkurrence.

Alle i top 10 modtog et Ambassadeur hjul.

Største Fisk Udland:

Kenn Corneliussen vandt med en tigerhaj på 290 kg.

Største Fisk Danmark:

Toke Wistoft vandt med en lange på 24 kg.