Køge Bugt Stenrev er en frivillig forening, som blev stiftet i juni 2020. Foreningens formål er at etablere og vedligeholde stenrev i Køge Bugt, inklusiv finansiering, forundersøgelser, ansøgninger og aftaler med myndigheder og samarbejdspartnere.

Stenrevene er et meget vigtigt habitat i vores farvande, men mange års opfiskning af sten til moler, havneanlæg og andre anlægsarbejder, har medført at mange områder ligger øde hen som rene sand ørkener, uden skjul eller fødeemner for fiskene og anden fauna.

Det vil foreningen Køge Bugt Stenrev gøre noget ved og de allerede kommet rigtig godt i gang med det indledende arbejde. De har gang i samarbejdet med kommuner, myndigheder og andre vigtige spillere på området.

Dansk Havfisker Forbund bakker selvfølgelig op om dette vigtige arbejde med genopretningen af livet under overfladen, og kan kun opfordre mange andre til at gøre det samme.

Prøv at gå ind på Køge Bugt Stenrev´s flotte hjemmeside og læs meget mere om foreningen og deres projekt. Her kan du også se mere om mulighederne for at støtte det flotte og vigtige arbejde.

Tryk på linket herunder (Forside 2)