GENERALFORSAMLING     

23/4 2022 kl. 18.30

H.S.L.F lokaler, Biblioteksvej 60B, 2650 Hvidovre

 

  1. Valg af dirigent.

2                            Beretninger

2a.                         DHF                                                                                              Finn Larsen.

2b.                        Beretning Konk. udvalg.                                                            Martin Hubert.

2c.                         Beretning Rekord udvalg.                                                         Martin Hubert.

2d.                        Beretning DHFs Ungdomslegat.                                             Finn Larsen.

2e                          EFSA                                                                                             Cees Vader.

  1. Regnskab.                                                                                                          Torben Hornbæk.
  2. Fastsættelse af kontingent.
  3. Hjemmesiden.                                                                                                 Steen Lyngsø
  4. Indkommende forslag (formanden i hænde senest 21 dage før  generalforsamlingen.
  5. Valg:

Formand                                         Finn Larsen                    Ikke på valg.

Næstformand                                  Martin Hubert              På valg.

Kasserer                                            Torben Hornbæk         På valg  (Træder ud i utide på grund af helbred)

       Som Kasserer foreslår bestyrelsen.          Thoke Vistoft

Sekretær                   Cees Vader                                              På valg. (Træder ud i utide)

       Best. Medlem.        Jan Kristoffersen.                                   Ikke på valg.

Best. Medlem.        Steen Lyngsø                                            På valg.

Best. Medlem        Anders Wolff.                                             På valg.

Best. suppleant.   _____________                                    På valg

Valg af revisor.     Claus Aas.                                                  På valg                                                                                                                        Revisorsuppleant.      Allan Riboe                                                På valg.

  1. Fastsættelse af næste års Generalforsamling.
  2. EVT.

Uddeling af Jubilæums nål.

Uddeling af årets pokaler.

Afsluttende bemærkninger.