Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen i Dansk Havfisker Forbund indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling d. 23. april 2022 kl. 18.15 i
Hvidovre Sports- og Lystfiskerforenings lokaler på Biblioteksvej 60B, 2650 Hvidovre.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af ordinær generalforsamling
    Den ordinære generalforsamling kan ifølge Dansk Havfisker Forbunds vedtægter ikke afholdes som planlagt, idet der er flere forhold som ikke følger vedtægternes forskrifter.
    Der er på grund af flere forskellige personlige forhold, ikke blevet opkrævet kontingent for 2022 inden d. 1. februar og der kan ikke fremlægges et revideret regnskab på generalforsamlingen.
    Der er ikke tale om, at der er foregået noget uhensigtsmæssigt, men alene tale om forskellige personlige forhold, som er årsagen til dette.
    Det er derfor bestyrelsens indstilling og håb, at den ekstraordinære generalforsamling kan godkende, at den ordinære generalforsamling kan afholdes umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling, så vi kan starte på en frisk og arbejde videre med Dansk Havfisker Forbund.

Med venlig hilsen og med et håb om forståelse
Bestyrelsen i Dansk Havfisker Forbund.