Medlemskab af Dansk Havfiskerforbund

Medlemskab af Dansk Havfiskerforbund
I Dansk Havfiskerforbund er der tre typer af medlemsskaber, som er opdelt i følgende:
– Individuelt medlemskab.
– Life member medlemskab.
– Klub medlemskab.

For alle med medlemstyper bliver kontingentet opkrævet en gang årligt i januar måned.

Individuelt medlemskab.
Som individuelt medlem af Dansk Havfiskerforbund, er man også medlem af EFSA.
Individuelle medlemmer har stemmeret og er valgbar i begge organisationer
Man kan deltage i alle DHF og EFSA arrangementer.
Til EFSA´s Europamesterskab har medlemmerne mulighed for at vinde de eftertragtede EFSA guld- sølv- og bronzenåle.
Juniorer mellem 14 og 18 år kan optages som junior medlemmer.
Det årlige kontingent udgør 240 kr. for seniorer og 120 kr. for juniorer

Life member medlemskab.
Efter 3 års medlemskab som individuelt medlem og efter det fyldte 30 år, kan der søges om optagelse som Life-member. Medlemsskabet giver samme rettigheder som individuelt medlemskab.
Herudover har Life-members, ret til at vinde specielle præmier ved EFSA arrangementer.

Der betales et engangsbeløb på 10 x det årlige kontingent og efterfølgende halvt kontingent årligt

Klub medlemsskab.
Alle interesserede klubber/foreninger kan melde sig ind i Dansk Havfiskerforbund.
Den tilsluttede klub har stemmeret på DHF´s generalforsamling.
Klubbens medlemmer har ikke personlig stemmeret på DHF´s generalforsamling
Klubbens medlemmer kan deltage i alle DHF`s arrangementer og aktiviteter.
Kontingentet for et klubmedlemsskab er 9 kr. pr medlem, dog minimum 250 kr. og maksimalt 1500 kr.


Hvis du ønsker at blive medlem, bedes du udfylde nedenstående felter, så vil du modtage nærmere oplysning med hensyn til indbetaling af kontingent m.m.
Man kan også kontakte kasseren hvis der er spørgsmål til indmeldelsen:

Klubber og foreninger bedes kontakte kasseren ved indmeldelse.

Torben Hornbæk         Mail: torbenhornbaek@gmail.com        Telefon: 53631959