DHF Årspokaler

Dansk Havfisker Forbund uddeler hvert år pokaler til de medlemmer, som har fanget de største fisk i saltvand.
Der uddeles pokaler til de 3 største fisk fanget i henholdsvis Danmark og udlandet.
Pokalerne uddeles på det følgende års generalforsamling.

– Fisken skal være fanget i saltvand, enten fra kyst eller fra båd.
– Fisken skal være fanget på sportslig vis, og krogen skal sidde foran bageste gællekant.
– Fisk, der efter dansk eller udenlandsk lov er fanget i den pågældende arts fredningsperiode, kan ikke godkendes
– Lokale fredninger og restriktioner skal være overholdt.
– Fisken skal tilmeldes Dansk Havfiskerforbund senest en måned efter fangsten.


Fisk kan tilmeldes via fangstrapporten på Dansk havfiskerforbunds hjemmeside eller til:
Steen Lyngsø
Telefon: 22 54 81 85
Mail: lyngsoe@kimp.org

BLIV MEDLEM I DAG

Tilmeld dig direkte her på vores hjemmeside

Tilmeld dig her