Hvem er Dansk Havfiskerforbund

Dansk Havfiskerforbund (DHF) er en sammenslutning for havfiskere i Danmark, som blev stiftet i 1971.

DHF blev stiftet med det formål, at fremme sports- og lystfiskeriet i havet, både i Danmark og ikke mindst med henblik på at udvikle fiskeriet, gennem fiskeri i saltvand over hele verden.

Dansk Havfiskerforbunds formål er:

 • At fremme det sportslige fiskeri med stang og line i havet.
 • At hjælpe til at opnå optimale forhold for adgang til lyst- og sportsfiskeri i havet.
 • At afholde og støtte havfiskekonkurrencer.
 • At støtte udsætningen af saltvandsfisk.
 • At arbejde for at forureningen i saltvand stoppes.
 • At støtte miljøpleje i videst muligt omfang.
 • At fremme sikkerheden til søs.

Dansk Havfiskerforbund er repræsenteret i Rekordudvalget med to personer.
Rekordudvalget er sammensat af medlemmer fra Danmarks Sportsfiskerforbund og Dansk Havfisker Forbund, samt flere af landets største eksperter inden for fiskebiologi.
Rekordudvalget mødes 4 gange årligt og er det organ, som godkender fisk til den officielle danske rekordliste for fisk fanget ved lyst- og sportsfiskeri.

Dansk Havfiskerforbund er aktivt medlem af European Federation af Sea Anglers (EFSA)
EFSA er en sammenslutning af mere end 20 medlemslandes organisationer, som har aktiviteter inden for sportsfiskeri i saltvand. Herudover er Sydafrika og Zimbabwe tilknyttet EFSA.
EFSA blev stiftet 1961, dette skete i Looe i Cornwall, England.
Medlemsskabet af EFSA, giver Dansk Havfiskerforbunds medlemmer er række fordele, i form af mulighed for deltagelse i en lang række konkurrencer over hele Europa og andre spændende ting.
EFSA arrangerer blandt andet Europamesterskaber i havfiskeri, en konkurrence der afholdes hvert år, med et af medlemslandene som arrangør.
Dansk Havfiskerforbund har med stor succes, stået for dette arrangement flere gange
Endvidere giver medlemsskabet også Dansk Havfisker Forbund, en allieret til at tage det politiske arbejde op på den store scene.

Dansk Havfiskerforbund er endvidere tilsluttet:
International Game Fishing Association (IGFA)
World Federation of Sea Anglers (WFSA)

Dansk Havfiskerforbund arranger hvert år en række havfiskekonkurrencer.
Der bliver afholdt DM i havfiskeri, en konkurrence der afholdes over 2 fiskedage. Arrangementet går på skift mellem landsdelene, således at der skiftevis afholdes DM i havfiskeri henholdsvis øst og vest for Storebælt.
Dansk Havfiskerforbund afholder også ”Ambassadeur Cuppen”, som er en konkurrence hvor der indgår et forudbestemt antal konkurrencer i løbet af kalenderåret. Der fiskes efter et pointsystem, hvor der efter årets sidste konkurrence, kan udfærdiges en endelig resultatliste og vinderen kan kåres.
Ambassadeur Cuppen er samtidig Dansk Havfiskerforbunds udtagelses konkurrence til diverse landshold.

Dansk Havfiskerforbund holder sine medlemmer opdateret, på hvad der sker i det danske og europæiske havfiskeri. Dette sker via nyhedsbreve, DHF´s hjemmeside og DHF´s facebookside.

Som medlem af Dansk Havfiskerforbund får du mulighed for:

 • At deltage i DHF´s arrangementer, herunder DM i havfiskeri og Ambassadeur Cuppen
 • At blive udtaget til de forskellige landshold
 • At deltage i EFSA´s europamesterskaber i havfiskeri
 • At deltage i EFSA´s europamesterskaber i Big Game fiskeri.
 • At deltage i en lang række havfiskekonkurrencer i hele Europa
 • At støtte DHF´s arbejde for at sikre og forbedre forholdene for fiskeri i saltvand
 • At søge om legatportioner fra DHF´s ungdoms legat.

BLIV MEDLEM I DAG

Tilmeld dig direkte her på vores hjemmeside 

Tilmeld dig her