Privatlivspolitik Dansk Havfiskerforbund

I Dansk Havfiskerforbunds privatlivspolitik kan du få nærmere information om, hvordan vi håndterer persondata, og på hvilket grundlag dette sker.

I privatlivspolitikken gives der desuden information om, hvilke særlige rettigheder du som registreret har i forhold til behandlingen af dine persondata.

Hvad bruges dine persondata til?

Dine persondata behandles som led i Dansk Havfiskerforbunds varetagelse af sine opgaver som forbund til følgende formål:
Registrering i forbundets medlemsarkiv
Adressering af udsendt post
Opkrævning af kontingent og øvrige administrative aktiviteter
Oversigter på hjemmeside og opslag vedrørende resultater/stillinger i konkurrencer
Gravering af pokaler

Ved indsendelse af billeder eller ved deltagelse i forbundets aktiviteter, skal du være indforstået med, at fotos af dig kan anvendes på hjemmesiden, på klubbens Facebook side og ved andre forbundsaktiviteter.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Ja, Dansk Havfiskerforbund kan videregive persondata til organisationer, sammenslutninger eller lignende hvor vi er organiseret. Dette kan f.eks. være til EFSA.
Dansk Havfiskerforbund kan også i nogle tilfælde videregive dine persondata til vores samarbejdspartnere. Dette kan være ved trykning af medlemsmateriale eller lignende opgaver.
For medlemmer der figurerer på pokaler, vandrepokaler eller lign. videregives kun de for opgaven nødvendige oplysninger til den gravør, der udfører opgaven.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Dansk Havfiskerforbund opbevarer og behandler kun dine persondata, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen.
Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine persondata blive slettet fra vores medlemsliste/arkiv.
Nogle oplysninger vil historisk kunne findes på klubbens hjemmeside, hvor de kan være omtalt eller afbilledet i forbindelse med turberetninger, fangstrapporter, klubrekorder eller lignende.

Sikkerhed

Vær opmærksom på, at fremsendelse af almindelig e-mail til Dansk Havfiskerforbund ikke sker krypteret.
Henvendelse via mail til foreningen vil ikke blive gemt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Dansk Havfiskerforbunds behandling af oplysninger om dig. Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine persondata herunder fx udøvelsen af dine rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte Dansk Havfiskerforbund. Der henvises i den forbindelse til kontaktoplysningerne nedenfor.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Dansk Havfiskerforbund er data ansvarlig – hvordan kontakter du os?

Dansk Havfiskerforbund er data ansvarlig for behandling af dine oplysninger. Hvis du ønsker at kontakte Dansk Havfiskerforbund i forbindelse med vores rolle som dataansvarlig eller at gøre brug af dine rettigheder som registreret, kan det ske ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor:

Dansk Havfiskerforbund
v/ Finn Ø. Larsen
E-mail: finn@stenni.dk

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du er også velkommen til at kontakte vores ”databeskyttelsesrådgiver” (formanden), hvis du ønsker vejledning om dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine persondata, eller hvis du har øvrige spørgsmål til vores databehandling.
Du kan kontakte Dansk Havfiskerforbunds formand ved hjælp af ovenstående oplysninger.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sletter vi dine personoplysninger, når vi er forpligtet til det.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.